உலகம் உண்ட பெருவாயா !

பாசுர எண்: 2733
திருவாய்மொழி : 10

உலகம் உண்ட பெருவாயா ! உலப்பில் கீர்த்தி யம்மானே !
நிலவும் சுடர்சூ ழொளிமூர்த்தி ! நெடியாய் அடியே னாருயிரே !*
திலதம் உலகுக் காய்நின்ற திருவேங் கடத்தெம் பெருமானே !*
குலதொல் லடியேன் உனபாதம் கூடு மாறு கூறாயே.
(திருவாய்மொழி - 6.10.1)

உலகம் உண்ட பெருவாயா ! உலப்பில் கீர்த்தி அம்மானே !
நிலவும் சுடர்சூழ் ஒளிமூர்த்தி ! நெடியாய் ! அடியேன் ஆருயிரே !
திலதம் உலகுக்காய் நின்ற திருவேங்கடத்து எம்பெருமானே !
குலதொல் அடியேன் உனபாதம் கூடும் ஆறு கூறாயே.
(திருவாய்மொழி - 6.10.1)

ulagam unDa peru vaayaa ! ulapil keerththi ammaane !
nilavum sudar soozh oLi moorthy ! nediyaay ! adiyEn aaruyire !
thiladham ulagukkaai ninRa thiruvEngadaththu emperumaanE !
kula thol adiyEn una paadham koodum aaRu kooRaayE.
(Thiruvaimozhi - 6.10.1)

O Lord of eternal glory who swallowed the earth !
O great icon of effulgent knowledge, my soul's Master !
You stand like a "Tilaka for the earth" in Vengadam.
Pray decree that this bonded serf reaches Your lotus feet.

[பொருள்]

ஊழிக் காலத்தில் ஏற்படும் அழிவில் இருந்து உலகில் உள்ள உயிர்களை எல்லாம் காக்கும் பொருட்டு, பெரிய வாயினால் இந்த உலகத்தை விழுங்கி வயிற்றில் வைத்துக் காக்கும் கருணை வடிவானவனே ! அடியார்களிடம் வாத்சல்யம், அண்டியவர்களுக்கு அபயமளித்தல், உண்மை, வாக்குத் தவறாமை, என்று சகல வித நற்குணங்களும், அவற்றோடு அல்லாமல், காண்போர் கண்ணும், மனமும், உயிரும் பறிபோகும் விதத்தில் அமைந்த வடிவழகும் உடைய என் நாதனே ! உன் கீர்த்திக்கு ஓர் எல்லை இல்லையே ! சுடர் மிக்கதாய் எப்பொழுதும் ஒளிமயமான மூர்த்தியாகக் காட்சி அளிப்பவனே ! உயர்ந்தவனே ! அடியேனுடைய ஆருயிரே ! உலகுக்குத் திலகம் என நின்ற திருவேங்கடத்து எம்பெருமானே ! வழி வழியாக உனக்கு அடிமை செய்யும் தொன்மையான குலத்தில் பிறந்த எனக்கு உன் திருவடிகளைப் பிரிந்து உயிர் தரிக்க இயலாது. ஆதலால் உன் திருவடிகளைச் சேரும் உபாயம் என்ன என்று கூற வேண்டும்.

(சொற்பொருள்)

உலப்பு - முடிவு
உலப்பில் கீர்த்தி - உலப்பு இல்லாத பெரும் புகழ்
நிலவும் - எப்பொழுதும் நிலத்திருக்கும்
திலதம் - திலகம்; நெற்றிப் பொட்டு
அம்மான் - தலைவன்; சுவாமி
தொல் - தொன்மை; பழமை
ஆறு - வழி

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

STD PATHASALA TRUST,
170, SANNIDHI STREET,
SADAGOPAN NAGAR,
JALLADAMPET,
CHENNAI - 600100

திவ்ய பிரபந்த பாடசாலையைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:
ஸ்ரீ சடகோபன் திருநாராயண ஸ்வாமி திவ்ய பிரபந்த பாடசாலை,
1/170, சந்நிதி தெரு, சடகோபன் நகர்,
ஜல்லடம்பேட்டை,
சென்னை – 600 100

Email: pathasala.services@gmail.com
Ph: +91 44 22462436, 22460008
Mobile: +91 99529 60527, +91 9940672520

கோயிலுக்கு வரும் வழி:
பள்ளிக்கரணை வரும் பேருந்துகளை அறிய இங்கே பார்க்கவும்.
பேருந்தில் வருவோர் இறங்க வேண்டிய நிறுத்தம் – “பள்ளிக்கரணை ஆயில் மில்” (Pallikaranai Oil Mill).
“பள்ளிக்கரணை ஆயில் மில்” பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பாடசாலைக்கு வரும் வழி கீழே உள்ளது.
“பள்ளிக்கரணை ஆயில் மில்” நிறுத்தத்தை அடைய விரிவான வழி விளக்கத்திற்கு கூகுள் வரைப்படம் இங்கே.